Hälsning av buddhabordet och recitation av tillflykter och föreskrifter

I Triratna brukar vi i samband med meditation vanligtvis recitera ”hälsning till buddhabordet” och ibland recitera ”tillflykterna och de fem föreskrifterna”, eller ibland ett mantra. Syftet med dessa recitationer är kortfattat att samla sig och att lyfta fram de buddhistiska ideal man samlats kring, nämligen vad vi kallar ”de tre juvelerna” – de tre mest värdefulla sakerna för en buddhist. Dessa är (på sanskrit):

Buddha (den historiske Buddhan, Gautama Buddha eller Shakyamuni, och upplysningsidealet; även vår egen potential för uppvaknande)

Dharma (läran som vägleder, övningar, även sanningen – Dhamma på pali)

Sangha (den buddhistiska gemenskapen: de som nått insikt, de som inspirerar, stöttar och vägleder oss, och alla som följer läran; även en viss gemenskap, som i Triratna)

Att ta sin tillflykt till de tre juvelerna innebär att man tar dem till sig som sina ideal, som man strävar mot att förstå och förverkliga i sig själv. Man känner att de förkroppsligar ens ideal och vad man anser vara viktigt, av stort värde, i ens liv. Man börjar därför orientera sitt liv runt dessa ideal och söker vägar att uttrycka dem. Det här är ett åtagande, men i en anda av en övning, något som man tränar och övar sig i. Och åtagandet vilar på en känslomässig grund, där man känner: ”det här tror jag på”, ”det här vill jag bli”, ”det här är viktigt” o.s.v. Sedan har man givetvis sin egen infallsvinkel. Kanske en av juvelerna inspirerar en mer än de andra och på sätt och vis leder vägen, leder en vidare. Men samtidigt hänger de intimt samman.

Vi reciterar tillfykter och föreskrifter på pali, eftersom det förenar oss både med den tidiga traditionen och med en internationell sangha, som ju spänner över många språk och kulturer. Då blir pali ett recitationsspråk som är gemensamt, som alla kan delta i, och som på så vis förenar.

För en djupare beskrivning av de tre juvelerna kan du läsa i ”Introduktion till buddhismen”, av Chris Pauling och ”En vägledning till buddhismen”, Kulananda. Även ”Människans väg mot upplysning” av Sangharakshita har bra material om i synnerhet Buddha, vilken sorts person han var etc.

(Texten inom parentes reciteras ej.)

Inledande hälsning till buddhabordet (på sanskrit)

(Man reciterar efter ledaren, rad för rad.)

NAMO BUDDHAYA  (hälsning till Buddha)

NAMO DHARMAYA  (hälsning till Dharma)

NAMO SANGHAYA  (hälsning till Sangha)

NAMO NAMA  (hälsning, hälsning)

OM  (med kropp)

AH  (tal)

HUNG  (och sinne)

Tillflykter och föreskrifter (på pali)

(Hälsning till Buddha)

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa

(övers. Hyllning till honom, den välsignade, den värdige, den helt och fullständigt upplyste)

(Tillflykterna)

Buddham saranam gacchami  (jag tar min tillflykt till Buddha)

Dhammam saranam gacchami  (jag tar min tillflykt till Dharma)

Sangham saranam gacchami  (jag tar min tillflykt till Sangha)


Dutiyampi buddham saranam gacchami
 (för en andra gång …)

Dutiyampi dhammam saranam gacchami  (…)

Dutiyampi sangham saranam gacchami  (…)


Tatiyampi buddham saranam gacchami
 (för en tredje gång …)

Tatiyampi dhammam saranam gacchami  (…)

Tatiyampi sangham saranam gacchami  (…)

(De fem föreskrifterna – ”negativt” formulerade, vad man tränar sig i att sig att avstå från)

Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami

Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami

Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami

Musavada veramani sikkhapadam samadiyami

Surameraya majja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami

Sadhu sadhu sadhu

(översättning)

(Jag åtar mig träningsprincipen i att avstå från att döda.

Jag åtar mig träningsprincipen i att avstå från att ta det som inte givits.

Jag åtar mig träningsprincipen i att avstå från att sexuellt utnyttja någon.

Jag åtar mig träningsprincipen i att avstå från falskt tal.

Jag åtar mig träningsprincipen i att avstå från att inta medel som fördunklar sinnet.)

(positiv formulering, reciteras)

Med kärleksfullt vänliga handlingar, renar jag min kropp.

Med frikostig givmildhet, renar jag min kropp.

Med stillhet, enkelhet och förnöjsamhet, renar jag min kropp.

Med sanningsenlig kommunikation, renar jag mitt tal.

Med medvetenhet, klar och strålande, renar jag mitt sinne.

(Finns i PUJA – Triratnas pujabok, texter för ritual och vördnad, Bodhi-förlaget, 2017.)

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.