”De som är visa ger sig hän åt meditation och njuter stillheten i det enkla livet.”

Buddha

Meditation är en central del av buddhismen och kanske det man först kommer att tänka på när buddhismen omtalas, näst efter Buddha möjligen. I vår tid står meditationen för något som nog alla till viss del saknar i sitt liv – ett inre lugn eller en djupare mening.

Vem som helst kan lära sig och man behöver inte vara buddhist för att meditera. Det finns en del böcker om meditation och det är möjligt att man kan lära sig på det viset, men det allra bästa är att lära sig från en erfaren meditationslärare. Ofta får man även ut mycket av den erfarenhet andra har under en kurs.

Vad handlar då buddhistisk meditation om?
Mycket i livet är utanför vår kontroll, men vi kan dock ta ansvar för våra sinnestillstånd – våra känslor och tankar – och lära oss att förändra dem i positiv riktning. Enligt buddhismen är detta det viktigaste vi kan göra och meditationen är den mest direkta och kraftfulla metod att göra detta med. Den kan bli en stor hjälp i vår strävan att förändras och utvecklas som människa. Det första meditationen ger är att man blir mer närvarande och medveten i ens nuvarande upplevelse. Detta leder till att man gradvis bättre lär känna sig själv och sina vanemönster, goda som dåliga. Sedan lär man sig att frigöra sig från de ohälsosamma mönstren och att utveckla hälsosamma, mer expansiva tillstånd. En regelbunden meditationspraktik kommer att höja kvaliteten på ens liv som helhet och öppna dörrar man tidigare inte ens visste fanns.

Inom buddhismen finns det en mängd olika meditationsövningar. De vanligaste syftar till att utveckla ett tillstånd av lugn, klarhet och positivitet. Men det finns även tekniker vars syfte är att ge en direkt upplevelse av sin egen och tillvarons sanna natur. Dessa förutsätter dock att man redan har byggt upp en stark koncentration och en stabil känslomässig positivitet som grund.

De två meditationsteknikerna vi lär ut under våra kurser, syftar framför allt till utvecklandet av denna grund men kan även i sig och så småningom leda fram till insikt (som är ett slags gradvis uppvaknande till sanningen). Buddha undervisade själv i dessa två tekniker och de har visat sig vara speciellt lämpliga för dagens människor.

Uppmärksamhet på andningen
Denna metod har fyra stadier som gradvis fördjupar ens koncentration och medvetenhet. Genom att vila uppmärksamheten på den naturliga andningsrytmen blir sinnet gradvis lugnare och klarare, vilket bl.a. ökar din förmåga att leva i och njuta av nuet. Det finns en ledd uppmärksamhet på andningen på freebuddhistaudio. Vänligen tänk på att ge en liten donation till sajten, om du har möjlighet.

Metta-bhavana (utvecklandet av allomfattande kärlek)
I denna teknik lär man sig att utveckla positiva känslor gentemot sig själv och andra levande varelser, vilket leder till ett äkta självförtroende. Som ett resultat blir man mer stabil och mottaglig och kommer att uppleva en större samhörighet med andra och sin omgivning. Dessa tekniker är enkla att lära sig och förutsätter inga tidigare erfarenheter av meditation eller buddhism. Du kan läsa en mer utförlig artikel om metta-bhavana här.

Kroppsmedvetenhet
En viktig del av meditation är att vara grundad i ens kropp och varje meditation börjar ofta med en period av stämma in med kroppen, en kroppsmedvetenhet. Ibland kan det vara viktigt att spendera en längre tid med kroppen. Du finner en guidad kroppsmedvetenhet på freebuddhistaudio av Viryabodhi. Vänligen tänk på att ge en liten donation till sajten, om du har möjlighet.

Gångmeditation
En annan form av buddhistisk meditation som är värd att nämna är gångmeditation. Särskilt när man mediterar flera pass i rad brukar man göra gångmeditation mellan passen, dels för att sträcka på benen men även för att föra ut det meditativa tillståndet i den mer yttre och aktiva delen av sitt liv. Det grundläggande med gångmeditation är att man helt enkelt går lite långsammare än vanligt och att man försöker vara konstant medveten i denna aktivitet. Ofta kan det vara mycket njutbart och lugnande. Särskilt i vår hektiska och aktiva tid kan man använda de tillfällen då man går – och kanske måste gå – till att försöka vara medveten om sig själv, den omgivning man går i och de människor man möter.

Om man inte kan meditera på annat sätt kan man åtminstone försöka vara mer närvarande och medveten i vardagen och gångmeditation kan vara en väg in och är något man ganska lätt kan göra, var och när som helst. (se mer under prova på!)

Varför man mediterar
Anledningarna till att lära sig meditera är många. De flesta är ganska nöjda med sitt liv men känner ändå att något saknas. Någon kanske söker ett större lugn eller vill ha tillgång till mer energi. Andra söker en metod som hjälper dem varva ned och komma mer i kontakt med sig själva. En del vill öka sin koncentrationsförmåga, eftersom det skulle hjälpa dem i arbetet, med studierna eller i idrottsutövandet. Det finns också de som söker svaret på väsentliga frågor om livet och dess egentliga mening.

Meditation har något att erbjuda alla
Effekterna av meditationen beror till stor del på vad man vill få ut av den och hur mycket man engagerar sig i den. Dessutom förändras och fördjupas ens upplevelse allteftersom man går vidare. Meditationen kan leda till oanade öppningar och upplevelser man inte trodde fanns. Den är ett äventyr som fortsätter livet ut.

Att lära sig meditera
Om du vill lära dig att meditera är det lämpligaste att gå en kurs. Det hjälper dig framför allt att komma igång. Ganska snart kommer du att uppleva effekterna av meditationen och det är vanligt att det då dyker upp frågor, som till exempel om man gör rätt och hur man ska hantera svårigheter. Då är det ovärderligt att ha tillgång till en erfaren meditationslärare som kan vägleda dig. Det kan också vara hjälpsamt och berikande att ta del av de andra kursdeltagarnas erfarenheter.

Tillbaka till Meditation.

Rekommenderad litteratur & länkar
Buddhistisk meditation – en praktisk vägledning, Paramananda
Buddhist Meditation – Tranquility, Insight and Imagination, Kamalashila
Se även Wildmind på nätet
Guidade meditationer

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.