meditation

MEDITATIONEN är central i mitt liv och har varit det alltsedan jag började meditera i 18-19-årsåldern. Den första meditationsformen jag praktiserade var Transcendental meditation och den var givande under några år. Den introducerade mig till meditationens inre värld och gav mig en del djupa och övertygande upplevelser som visade att medvetandet verkligen kunde förändras – det är jag tacksam för. När jag senare kom i kontakt med buddhistisk meditation fick jag mer tydlig vägledning och kunde bättre förstå och sätta ord på min upplevelse. Dessutom fick jag ett mycket bredare och djupare sammanhang att sätta in meditationen i.

Ja, när jag kom i kontakt med buddhismen, eller rättare sagt med utövande buddhister, kändes det som att jag kom hem. Det här är en ganska vanlig upplevelse hos dem som kommer in i buddhismen. Man kan delvis härleda denna upplevelse till att det är en naturlig konsekvens av ett förhöjt medvetandetillstånd. Det är som om ens sinne eller medvetande harmonierar, inre konflikter faller bort och de negativa känslorna eller tankarna man vanligtvis lever med har klingat av, åtminstone för stunden. Allt det här känns väldigt bra så klart, men också helt naturligt.

Givetvis är inte alla upplevelser i meditationen sköna eller så positiva. Många människor som börjar meditera har ofta en smekmånad, eller flera, då de upplever nybörjarsinnet. Men sedan kan de komma ikapp andra sidor av sig själva, sidor som behöver komma in i medvetenhet, accepteras och arbetas med. Det kan vara sidor vi inte vill kännas vid, smärtsamma upplevelser eller ett mönster vi lärt oss och upprepar. Den första fasen i meditation kallas därför (särskilt inom Triratna) för integrationsfasen. I ett blogginlägg som heter Motstånd och svårigheter i meditation går jag in på en del av de svårigheter man kan stöta på.

En del människor har en mer okomplicerad relation till meditation och kan ha ganska lätt att stiga in i högre medvetandetillstånd, få visioner etc. Men stort sett alla har en del att arbeta med och integrera.

länkar:

Mina guidade meditationer

Omdömen om mina guidade meditationer

Artikel om buddhistisk meditation

Artikel om metta-bhavana (odlandet av kärleksfull vänlighet)

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.