Må alla varelser vara lyckliga
och förenade med lyckans villkor.
Må alla varelser bli fria från lidande
och de villkor som orsakar det.
Må alla varelser uppleva den sorgfria glädjen
och vara förenade med glädjens villkor.

Må jag finna det jämnmod
som gör att jag kan möta
både glädje och smärta lika,
med insikt i tillvarons natur.

Må jag vara stadig i min metta (kärlek),
alltid redo att se
med hjärtats vänliga ögon.
Må jag inte sluta mig
eller falla till föga
för irritation och ilska.

Må jag vara frikostig
med min medkänsla,
och sträcka mig ut
till de som har det svårt.
Må jag inte vända mig bort
av rädsla eller bekvämlighet.

Må jag vara jämn i min glädje över andras glädje
och inte hålla något tillbaka.
Må jag inte snärja in mig
i avundsjukans – och missunnsamhetens – snåla klädnad.

Må jag ha modet att inse
rötterna till glädje, smärta och lycka,
och lära mig att bemöta alla
med samma varma (och rena) jämnmod.
Må jag inte dra mig tillbaks
och bli likgiltig inför andra.
Må jag modigt möta livet
i sin helhet,
och finna den insikt som befriar.

Viryabodhi  (11 mars 2006 och senare)

Du kan läsa om deras tillkomsthistoria här.

Read these verses in English or in Estonian (eesti).

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.