Åkallan av Akshobya
Vi vänder oss mot öster,
i stunden före gryning,
och bugar oss mot det djupblå ljuset
som är buddha Akshobya.

Du djupens mästare,
sitter på en ljusblå lotus,
rör vid jorden
med höger hands fingrar.

En vajra av guld balanserar,
fullständigt upprätt,
i din vänstra hand.
Du sitter försjunken i djup meditation,
dina läppar glöder röda,
din blick är vänd inåt.

Runt om dig ett skimmer av rött ljus
och kring ditt huvud
en grön visdomsaura.

Du är mina djups väktare.
Din kunskap är djupare
än tusen oceaner.

Du är ett universum i dig själv.
I ditt hjärta, på en ljusblå lotus,
står det mystiska rotmantrat Hum.

Alla gärningar, allt det förgångna,
alla djup, ryms inom dig.
Du är orubblig och stadig.
Du kan inte förstås.
Hur djup jag än är,
är du alltid djupare.

Det finns ett universum i ditt hjärta.
Du är möjligheterna som vilar
i dagen-som-ännu-ska-födas,
i stunden före gryningen,
i ljuset som samlar sig under horisonten
och väntar på att uppstå.

Du samlar energi inom dig,
som ekollon som väntar på att slå rot
för att växa.
Du är vattenelementet
som ger näring åt livet.

Du är den stora spegelns visdom
som återspeglar allt,
klart och oförvanskat.
Du är sanningen,
djupens egendomliga och mystiska sanning.
En sanning som växer inom oss, sakta,
som en ny dags gradvisa gryning.

Det finns ett universum i ditt hjärta.
När jag stiger in i det,
med händerna hållna i vördnad
mot mitt eget hjärta,
träder jag in i österns rena land, Abhirati,
den fullkomliga lyckans rike.

I detta land, beskyddat av dig,
kan inga löften brytas,
inga djup förvanskas,
inga lögner sägas.
Det är ett land av harmoni,
av sann och djup kontakt
med vad vi verkligen är.

Väl förenade på detta vis,
vistas vi i en djup känsla av välmående,
och lever i harmoni med verkligheten,
rotade och stadiga, nöjda och hela.

Åh Vajra Akshobya,
Hjälp oss att bemästra vår ilska,
att övervinna de irritationer
som uppkommer ur småsaker.
Hjälp oss att övervinna hatets gift,
som går emot våra djupaste önskningar.

Åh Vajra Akshobya,
Håll upp spegeln av din enastående visdom,
så att vi klart kan se
vad som behöver göras.

Åh Vajra Akshobya, du vänliga,
stärk oss i våra föresatser,
och bli våra djups väktare,
nu och för alltid.

om vajra akshobya hum

Av Dharmachari Saccanama, feb.1999
(med bidrag av Viryabodhi, juni 2006, översättning: Vidyapriya, okt.2006)

Akshobya, målning av Aloka, på Padmaloka
Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.