Vi vänder oss mot norr,
i midnattstimmens mörker,
och bugar oss inför det gröna ljuset
som är Buddha Amoghasiddhi.

Oräddhetens mästare,
du kommer från en mäktig dubbelvajra,
verklighetens grundläggande mönster.
Du sitter på en blekgrön lotus
och har en scharlakansröd dräkt.

Din kropp består av ett magiskt grönt ljus.
I din vänstra hand
vilar en gyllene dubbelvajra.
Din högra hand håller du,
med handflatan framåt,
i det högsta modets gest.

Amoghasiddhi,
Du är oräddhetens mästare,
din stora kärlek,
ditt orädda handlande,
omvandlar titanernas lidande
och övervinner avundsjukans gift.

Du fruktar inget,
och är därför fri att handla spontant;
du gynnar alla varelser
och uppnår alla goda mål.

Ditt mod frigör energin
som fångats i motsatserna:
mörker och ljus,
själv och andra,
liv och död,
och alla andra motsatser.

Du är fri som luftelementet,
vinden som blåser genom skogens träd
och viner runt fjällen
i ditt nordiska rike.

Oräddhetens mästare,
hjälp oss att möta vår egen rädsla,
att se vårt eget sinnes mörker,
och omvandla våra inre demoner.

Åh Amoghasiddhi,
visa oss din visdom,
som inte ser några problem
och inte fokuserar på hindren –
lär oss att se möjligheterna.
Visa oss din gröna flödande visdom
som får allting gjort,
lekfullt och enkelt,
med precis rätt energi.

Åh Amoghasiddhi,
hjälp oss att bli fria från restriktioner,
fria från rädsla,
fria från dualism,
och att släppa lös i oss
den obundna energin
från djupet av vårt medvetande.

Åh Amoghasiddhi,
hjälp oss att skapa en levande sangha,
att tillsammans bli en kraft
för det goda i världen.

om amoghasiddhi ah hum

Skriven av Saccanama, december 1999, Bristol Buddhist Centre.

(Översatt av Viryabodhi, maj 2009, med tillägg från juni 2006 och senare.)

Amoghasiddhi, av Aloka
Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.