från boken The Zen Teaching of Huang-po

Alla Buddhor och alla kännande varelser är inget mindre än endast medvetande. Utöver detta finns inget. Detta medvetande saknar begynnelse, är ofött och oförstörbart. Det är varken grönt eller gult, och har varken form eller uppenbarelse. Det hör inte hemma i kategorierna av saker som antingen existerar eller inte existerar. Det är varken långt eller kort, stort eller litet, eftersom det överskrider alla begränsningar, mått, namn, spår och jämförelser. Det är vad du ser framför dig – börja analysera det och genast kommer du på villospår. Det är likt den gränslösa tomheten, som varken kan fångas eller mätas. Det enda medvetandet är Buddha – och där finns ingen åtskillnad på Buddha och levande varelser, förutom den att ”de levande varelserna” binder sig vid en form och söker så efter Buddhaskapet utom sig själva. Men i själva sökandet förlorar dom det – detta är att använda Buddha för att söka efter medvetandet, och att använda medvetandet för att fatta medvetandet. Även om de under en hel eon gör sitt yttersta, kommer de inte att uppnå det. De inser inte att om de upphörde att tänka i dualistiska begrepp och glömde sin ängslan, skulle Buddha uppenbaras inför dem, eftersom detta medvetande är Buddha och Buddha också är alla varelser. Det är varken mindre för att det manifesteras i vanliga människor eller större för att det manifesteras i Buddhorna.

(översättning Viryabodhi)

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.