Kapitel 2 – Medvetenhet

21. Medvetenhet är vägen till det odödliga, omedvetenhet vägen till döden. De som är medvetna dör inte, (medan) de omedvetna är likt de döda.

22. När de inser värdet av denna åtskillnad hyllar de andligt mogna medvetenhet och gläder sig i de ädlas sfär.

23. Försjunkna i högre medvetandetillstånd, samlade och oförtröttligt strävande, uppnår dessa visa nirvana, den oöverträffade tryggheten.

24. Vem som än är energisk, samlad, vars handlingar är klanderfria, omtänksam, behärskad, lever ett rättskaffens liv och är medveten, en sådan människa går från klarhet till klarhet.

25. Med hjälp av energi, medvetenhet, återhållsamhet och självkontroll, låt den insiktsfulle skapa sig en ö som ingen flod kan översvämma.

26. På grund av deras felaktiga förståelse ger de andligt omogna sig hän åt omedvetenhet. Den insiktsfulle vaktar sin medvetenhet som sin främsta skatt.

27. Ge er inte hän åt omedvetenhet; undvik samröre med sinnliga njutningar. Den insiktsfulle som hänger sig åt högre medvetandetillstånd vinner ett överflöd av sällhet.

28. Så som människan som bor på berget ser ned på de som lever i dalgången, likadant lever den andligt mogna personen, hjälten befriad från sorg, som fördrivit omedvetenheten med hjälp av medvetenhet och stigit in i Visdomens Palats, och ser ned på den sorgliga omogna massan där nere.

29. Medveten bland de omedvetna, klarvaken bland de sovande, når den insiktsfulle framgång precis som tävlingshästen lämnar en klen häst bakom sig.

30. Genom medvetenhet blev Maghava (d.v.s. Indra) den största av gudar. Medvetenhet beröms alltid, medan omedvetenhet alltid ringaktas.

31. Munken som gläder sig åt medvetenhet och som betraktar omedvetenhet med rädsla, går framåt likt en eld, och bränner upp större och smärre bojor.

32. Munken som gläder sig åt medvetenhet och betraktar omedvetenhet med rädsla kommer inte att falla tillbaks. Han är i närheten av nirvana.

(Bhantes engelska översättning, till svenska av Viryabodhi)

Lyssna på en inläsning av detta avsnitt!

Tillbaka till Dhammapada

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.