Ceremoni för tillägnan

Vi tillägnar denna plats de tre juvelerna:
Buddha, upplysningens ideal som vi strävar mot,
Dharma, lärans väg som vi följer,
Sangha, den andliga gemenskapen med varandra
som vi gläder oss över.

Må inga tomma ord talas här!
Må inga oroliga tankar störa våra sinnen!

Åt iakttagandet av de fem föreskrifterna,
tillägnar vi denna plats.
Åt utövandet av meditation,
tillägnar vi denna plats.
Åt utvecklandet av visdom,
tillägnar vi denna plats.
Åt strävan mot upplysning,
tillägnar vi denna plats.

Inte genom att recitera heliga skrifter,
inte genom att sprida heligt vatten,
utan genom vår egen ansträngning mot upplysning,
tillägnar vi denna plats.

Kring denna mandala, denna heliga plats,
må renhetens lotusblad öppna sig.
Kring denna mandala, denna heliga plats,
må beslutsamhetens vajramurar vidga sig.
Kring denna mandala, denna heliga plats,
må den eld som förvandlar samsara till nirvana uppstå.

När vi sitter här, när vi övar här,
må våra sinnen bli Buddha,
må våra tankar bli Dharma,
må vår samvaro med varandra bli Sangha.

Till alla varelsers lycka,
till alla varelsers väl,
med handling, tal och tanke,
tillägnar vi denna plats.

ordförklaringar:

mandala är ett mönster (ibland översatt med ”helig cirkel”) med en symbol (kanske en buddha, symbol för upplysningen) i centrum och omgivet av fyra aspekter av den centrala (fyra andra buddhor eller gestalter)på de fyra sidorna. Ett meditationsrum eller ett tempel är en plats för praktik, en mandala.

vajra är en åskvigg (eller diamantspira), en symbol för verkligheten i buddhismen. Zeus i den grekiska mytologin håller i en åskvigg, och Tor har sin hammare, i vår fornnordiska mytologi; och är ”motsvarande” grundsymboler i våra västerländska traditioner.

samsara är hela den villkorliga tillvaron, som präglas av otillfredsställelse, förgänglighet och att ingenting har en stabil och oberoende kärna. I motsats till nirvana:

nirvana som är ett annat ord för upplysningen (eller Buddhas uppvaknande), som ger äkta tillfredsställande och yttersta lycka, är ett bestående tillstånd och är verkligheten som sådan. Nirvana betyder bokstavligen ”utslocknande”, vilket förvirrat och förirrat många akademiker. Det som slocknat är de själviska drivkrafterna och därmed även orsakerna till vårt lidande. Vad som kommit i deras ställe är ett upplyst perspektiv, som utmärks av medkänsla, energi och visdom. Elden symboliserar medvetenhet eller andlig praktik i allmänhet.

”Ceremoni för tillägnan” görs t.ex. då man påbörjar en retreat, inviger ett center, ett kollektiv eller en meditationsplats etc.

(skriven av Sangharakshita, finns i PUJA – Triratnas pujabok, texter för ritual och vördnad, Bodhi-förlaget, 2017.)

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.