Den sjufaldiga pujan

Vördnad

Med mandarava, blå lotus och jasmin,

med alla blommor ljuvligt doftande

och med vackert bundna kransar

ärar jag prinsarna bland de vise,

så värdiga vördnad.

Jag inhöljer dem i moln av rökelse,

söt och genomträngande.

Jag bjuder dem föda, hård som mjuk,

och härliga drycker att dricka.

Jag skänker dem lyktor prydda med juveler,

och girlander av gyllene lotus.

På den parfymbestänkta marken

sprider jag fång av vackra blommor.

[Recitation av Avalokiteshvaras mantra eller något annat mantra, samtidigt som man kan göra offergåvor, av ljus, rökelse, en blomma eller något annat.]

oṃ maṇi padme hūṃ


Hyllning

Likt mängden av atomer

i alla tusen miljoner världar

så många gånger hälsar jag med vördnad

de tre tidevarvens alla Buddhor,

Saddharma,

och den ypperliga Sanghan.

Jag framför min hyllning till alla helgedomar,

och platser där bodhisattvorna varit.

Jag bugar mig djupt inför lärarna,

och för dem som är värdiga en respektfull hyllning.


Tagande av tillflykt

Just denna dag

tar jag min tillflykt

till de väldiga beskyddarna,

vars avsikt är att vakta universum;

dessa mäktiga segrare

som övervinner lidande överallt.

Helhjärtat tar jag även min tillflykt

till den Dharma de har utrönt,

den som är trygghetens boning

gentemot återfödelsens kretslopp.

Likaså till skaran av bodhisattvor

tar jag min tillflykt.


Tillflykter och föreskrifter

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi


Översättning

hyllning till honom, den välsignade, den värdige, den helt och fullständigt upplyste

jag tar min tillflykt till Buddha

jag tar min tillflykt till Dharma

jag tar min tillflykt till Sangha

för en andra gång tar jag min tillflykt till Buddha

för en andra gång tar jag min tillflykt till Dharma

för en andra gång tar jag min tillflykt till Sangha

för en tredje gång tar jag min tillflykt till Buddha

för en tredje gång tar jag min tillflykt till Dharma

för en tredje gång tar jag min tillflykt till Sangha


de fem föreskrifterna

Pānatipātā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi

Adinnādānā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi

Kāmesu micchācāra veramanī sikkhāpadam samādiyāmi

Musavāda veramanī sikkhāpadam samādiyāmi

Surāmeraya majja pamādatthānā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi

Sādhu sādhu sādhu


Översättning

Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från att ta liv.

Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från att ta det icke givna.

Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från sexuellt utnyttjande.

Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från falskt tal.

Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från att inta medel
som fördunklar sinnet.


De fem positiva föreskrifterna

Med kärleksfullt vänliga handlingar, renar jag min kropp.

Med frikostig givmildhet, renar jag min kropp.

Med stillhet, enkelhet och förnöjsamhet, renar jag min kropp.

Med sanningsenlig kommunikation, renar jag mitt tal.

Med medvetenhet, klar och strålande, renar jag mitt sinne.


De tio Dhammacāri / Dhammacāriṇī föreskrifterna

Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Pharusavācāya veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Samphappalāpā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Pisuṇavācāya veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Abhijjhāya veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Byāpādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Micchādiṭṭhiyā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Sādhu sādhu sādhu


De tio positiva föreskrifterna

Med kärleksfullt vänliga handlingar, renar jag min kropp.

Med frikostig givmildhet, renar jag min kropp.

Med stillhet, enkelhet och förnöjsamhet, renar jag min kropp.

Med sanningsenlig kommunikation, renar jag mitt tal,

Med vänlig kommunikation, renar jag mitt tal.

Med hjälpsam kommunikation, renar jag mitt tal.

Med harmonisk kommunikation, renar jag mitt tal.

Genom att överge girighet för stillhet, renar jag mitt sinne.

Genom att förändra hat till medkänsla, renar jag mitt sinne.

Genom att förvandla okunnighet till visdom, renar jag mitt sinne.


Bekännelse av fel

Det onda jag har samlat på mig

genom okunnighet och enfald –

det onda som visar sig var dag,

så väl som ondska i medvetande och förståelse –

allt detta bekänner jag för beskyddarna.

Där jag står framför dem

med händerna höjda i vördnad,

och skrämd av tanken på lidande,

hälsar jag dem åter och åter igen.

Må ledarna mottaga detta vänligt,

såsom det är med dessa många fel!

Vad som ej är gott, o beskyddare,

ska jag ej göra om.


Glädjas över förtjänster

Jag gläds med förtjusning

över det goda alla varelser gör,

vilket skänker dem ro

när deras lidande upphör.

Må de som har lidit bli lyckliga!

Jag gläds över varelsers frigörelse

från lidandet i tillvarons kretslopp;

jag gläds över bodhisattvans

och buddhans natur,

de vilka är beskyddare.

Jag gläds över den vaknande viljan till upplysning,

och läran:

dessa oceaner som bringar glädje åt alla varelser,

och som är lyckans hemvist för alla varelser.


Ödmjuk vädjan

Med händerna hållna till hyllning

ber jag Buddhorna i alla väderstreck:

må de låta Dharmas ljus lysa,

för dem som vandrar i villfarelsens lidande!

Med händerna höjda i vördnad

ber jag besegrarna som önskar träda in i Nirvāna:

må de förbli här i eviga tider,

så att livet i denna värld ej förmörkas.

[Här brukar man ha en läsning från de buddhistiska skrifterna (buddhavacana), helst något från Buddha, eller en upplyst lärjunge, eller också någon annan stor och erkänd buddhistisk mästare, som kanske finns med på Triratnas Tillflyktsträd.]


Hjärtsūtran

Då medkänslans bodhisattva

mediterade djupt

såg han tomheten i alla fem skandhan

och löste de band som orsakat lidande.

Här sålunda,

form är inget annat än tomhet,

tomhet inget annat än form,

form är endast tomhet,

tomhet endast form.

Känsla, tanke, val,

medvetandet självt,

är också samma sak.

Alla ting är till sin natur tomma,

de varken föds eller förgås,

är varken fläckade eller rena,

de varken kommer eller går.

Så, i tomhet ingen form,

ingen känsla, tanke, eller val,

inget medvetande heller.

Ej öga, öra, näsa, tunga, kropp, sinne;

ej färg, ljud, doft, smak, känsel,

eller det som sinnet håller fast vid,

inte ens förnimmelsen som sådan.

Ingen okunnighet, inget slut på den,

ej heller okunnighetens följd,

inget vissnande, ingen död,

inget slut på dem.

Ej heller finns lidande, eller dess orsak,

eller lidandets upphörande, eller ädel väg

som leder bort från lidande;

inte ens visdom finns att nå!

Att nå är också tomhet.

Så vet att bodhisattvan

utan att hålla fast vid något

dväljs i prajñā visdom,

befriad från illusionens hinder,

och den rädsla som det föder,

och når så klarhetens nirvāna.

Alla tidigare och nuvarande buddhor,

buddhor som hör framtiden till,

använder denna prajñā visdom

för att komma till hel och fulländad insikt.

Hör så den stora dhāranīn,

det strålande oförlikneliga mantrat,

Prajñāpāramitā

vars ord lindrar allt lidande;

hör och begrunda dess sanning!

gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā


Överlåtelse av förtjänst och självuppgivelse

Må de förtjänster jag vunnit,

genom att sålunda handla,

gå till att mildra alla varelsers lidande.

Min personlighet genom alla mina liv,

mina ägodelar,

och mina förtjänster på alla tre sätt,

ger jag bort utan tanke på mig själv

till förmån för alla varelser.

Just såsom jorden och andra element

är användbara på många vis,

för ett oändligt antal varelser

som bor i en ändlös rymd;

så må jag bli

det som upprätthåller alla väsen

som dväljs i denna rymd,

så länge alla ej har nått frid.

[ofta brukar man ha Padmasambhavamantrat här:]

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ


Avslutande mantran

oṃ maṇi padme hūṃ

Avalokiteśvara, medkänslans bodhisattva

oṃ a ra pa ca na dhīḥ

Mañjuśrī, visdomens bodhisattva

oṃ vajrapāṇi hūṃ

Vajrapāṇi, den upplysta energins bodhisattva

oṃ tāre tuttāre ture svāhā

Tārā, medkänslans kvinnliga bodhisattva

oṃ amideva hrīḥ

Amitābha, det oändliga ljusets och kärlekens röda Buddha

oṃ muni muni mahā muni śākyamuni svāhā

Śākyamuni Buddha, den historiska buddhan

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

Padmasambhava, indisk mästare, kallas i Tibet Guru Rinpoche

gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

Prajñāpāramitā, mantrat för texterna om visdomens fulländning

oṃ śānti śānti śānti

Frid, stillhet – innan den stora tystnaden

 (Den sjufaldiga pujan, med bättre format.)

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.