Upalis hyllning av Buddha

detalj från Borobodur-stupan.
Gudarna ber Buddha att undervisa …

Upālis hyllning av Buddha

«Den rike och inflytelserika lekmannen Upāli som är en framstående supporter av jainerna säger att han ska besöka Buddha för att motbevisa hans lära. Istället finner han sig omvänd av Buddhas ”omvändelsemagi”.» Kort sammanfattning av Bhikkhu Bodhi i The Middle Length Discourses of the Buddha: A Translation of the Majjhima Nikaya (The Teachings of the Buddha), Wisdom Publications, 1995. Här ett kort utdrag mot slutet av Upālis dialog med jainen Nigantha Nataputta (som kanske var självaste Mahavira), efter det Upāli träffat Buddha och blivit utsatt för Buddhas rent rationella och sunda ”omvändelsemagi”.

(Majjhima-nikaya, 56)

”Om det är på så vis, min vän, hör vem jag är elev till:

Han är den vise som kastat av villfarelse,
som lämnat det vilda i hjärtat, segrare i striden;
han känner ingen ängslan, är fulländad i jämnmod,
mogen i sin etik, utmärkt i visdom;
bortom all frestelse, han är fläckfri:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.

Fri från förvirring, lever han förnöjsamt,
och avvisar världsliga vinningar, en glädjebärare;
en människa som har fullföljt vandrarens plikt,
en man som bär sin sista kropp;
han är bortom all jämförelse och helt fläckfri:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.

Han är skicklig och befriad från tvivel,
den utmärkte ledaren och vägvisaren.
Ingen kan överträffa hans strålande egenskaper;
utan tvekan, han är upplysaren;
han har skurit av självbedrägeriet och är hjälten:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.

Människornas ledare, omöjlig att bedöma,
hans djup är ogripbara, han som uppnått stillhet;
han skänker trygghet och äger kunskap,
han står i Dharma, inombords behärskad;
eftersom han övervunnit alla bindningar är han befriad:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.

Den perfekta ”elefanten”, som lever avskilt,
med alla bojor splittrade, helt befriad;
skicklig i diskussion, genomsyrad av visdom,
med sänkt fana, trängtar han inte längre;
när han tämjt sig själv spinner hans tankar inte iväg:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.

Den bästa av visionärer, utan falska avsikter,
som vunnit den trefaldiga kunskapen och uppnått det ädla;
hans hjärta är renat, en mästare i dialog,
han lever alltid fridfullt, kunskapsfinnaren;
den främsta av alla givare, alltid kapabel:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.

Han är den ädle, med utvecklat sinne,
som nått fram till målet och nu lägger ut sanningen;
begåvad med medvetenhet och penetrerande insikt,
han lutar sig varken framåt eller bakåt;
fri från oro, som blivit herre över sig själv:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.

Han har levt upprätt [skickligt] och dväljs i meditation,
inombords obefläckad, fullkomligt ren;
han är oberoende och helt orädd,
lever avskilt och har uppnått det högsta;
när han själv tagit sig över, leder han oss över:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.

Ytterst fridfull och med väldig visdom,
en man med stor visdom, tömd på allt begär;
han är Tathāgatan, den upphöjde (sugata),
den oöverträffade, den utan like;
han är fullkomligt orädd, skicklig i allt:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.

Han har skurit av begäret och blivit den upplyste,
rensad på all ilska, fullständigt obefläckad;
den av gåvor mest värdige, med en mäktig energi;
den mest fulländade av människor, bortom bedömning;
den mest värdige, som uppnått den största äran:
Sådan är den välsignade och jag är hans elev.”

(översättning från engelskan, Viryabodhi.)

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.