Det här är en serie texter som vänder sig till de fem Buddhorna och ”åkallar” dom. Texterna skrevs ursprungligen av Saccanama och fick en del tillägg av mig, så att de blivit korta pujor. Under ett år (det var 1999 eller året efter) hade sanghan vid Bristol Buddhist Centre mandalan med de fem Buddhorna som tema. Saccanama var den huvudsakliga inspirationen till detta kalenderår av meditation, puja och ritual ägnat de fem Buddhorna. De hade bl.a. ritualer i kompassens olika riktningar och vid olika tider på dygnet, i enlighet med buddhornas symboler och associationer. De hade även fem retreater utspridda över årstiderna, var och en tillägnad en av Buddhorna. En kollega och vän till Saccanama, Kumuda, skapade målningar av de fem Buddhorna. Han gjorde sedermera även målningar av de fem kvinnliga Buddhorna, som man kan finna på Kumudas hemsida: www.kumudaarts.co.uk.

Lite senare hade man också de fem kvinnliga Buddhorna som tema, de fem ”prajñās” som de kallas, eller de fem kvinnliga aspekterna av de fem Buddhorna. I samband med detta, och på uppmaning av Saccanama, skrev Vessantara meditationer på de fem kvinnliga Buddhorna och lite senare även fem pujor tillägnade var och en av dem. De här pujorna finns också översatta till svenska, och kan laddas ned från min hemsida: viryabodhi.se

I den här serien översatte Vidyapriya den första under 2006: ”Åkallan till Akshobya” och sedan översatte jag de andra och har alltsedan dess filat på dem, redigerat och lagt till en del verser. Ofta har detta arbete skett på retreater eller på ensamretreat, i Sverige och i Nya Zeeland. Jag betraktar dem därför inte som en färdig produkt. Allteftersom min egen och andras erfarenhet fördjupas, så förändras också sådana här verser. Jag hoppas du finner dem hjälpsamma och att de ger dig en känsla för den rika symboliken hos de fem Buddhorna. Jag rekommenderar även Sangharakshitas text om De fem Buddhorna.

Viryabodhi, Ornö, 22 mars 2015

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.