Sommaröppet 6 juli

Photo by Lina Trochez on Unsplash
Photo by Lina Trochez on Unsplash

Vi ska titta på två saker ikväll:

  1. Den större bilden, vi mediterar inte bara för oss själva – metta & bodhicitta.
  2. Medvetenhet – utforska den kanske mest centrala egenskapen i ett buddhistiskt liv.

Börja med en meditation och arbeta med kroppen som ANKARE
• ANDNINGEN, så klart! – Sedan 3 områden i kroppen att utforska:
• Dina HÄNDER (& dina FÖTTER): Titta på dina händer, vänd och titta på handflatorna, öppna & avspända.
• MAGEN och andningen i magen, bakom HARA (området lite under naveln), mot korsryggen: Vad känner du där? En närvaro?
• HJÄRTAT och bakom hjärtat, mellan hjärta och ryggrad. (som med magen!)
• CENTRUM av ditt väsen – var finns det? – Berätta om min egen upplevelse! Hur är DIN?

– Vad är det som förenar etik och meditation?
– Vad är det vi behöver mest av allt i vårt andliga liv?
– Vilken egenskap, vilken andlig förmåga är den centrala?

MEDVETENHET – både grundläggande och djup, men också lätt att vi tar den för given och inte uppskattar dess värde, dess centrala roll – och även dess potential. Medvetenhet finns alltid där, i någon grad. Gäller att bara få fatt i den eller etablera kontakt med den. Ibland upptäcka att den redan finns och då kan vi ge den plats och låta den växa, blomma ut eller vad den gör. Ibland är den lite överskuggad av tankar, reaktioner och känslor, och grumliga sinnestillstånd. Ibland hör eller ser vi den inte för allt oväsen tankarna för, allt tumult känslorna ställer till med. Men den finns alltid där, mer eller mindre tydlig.

Alla har nog upplevt vilken skillnad det är på att å ena sidan vara vaken och medveten, och å den andra sidan vara distraherad, fast i oroliga tankespår (det vi på buddhistiska så vackert kallar prapanca). Det kan verkligen vara som natt och dag, mörker och ljus. Det är en sådan lycka att bli medveten när man varit omedveten, så skönt och sådan lättnad. Samtidigt kan vi känna sorg över all tid vi levt omedvetna. Det kan kännas som bortkastad tid. Då är det viktigt att inte fastna i skuld utan att uppskatta att man hittat tillbaka.

Så, MEDVETENHET är den centrala egenskapen. Som ni kanske vet finns det en lista med fem andliga förmågor eller egenskaper (panc’ indriyani). Man kan se dem som antingen som en sekvens eller en mandala. Först som en sekvens:
Tillit (saddha och andra positiva känslor),
energi (viriya, strävan att odla och upprätthålla skickliga sinnestillstånd; brett sett, ta ansvar för sina sinnestillstånd, både de negativa och de positiva; de fyra rätta ansträngningarna),
medvetenhet (sati),
meditation (samadhi, här mer specifikt: förmågan att stilla och samla sinnet, koncentration eller absorption),
visdom (pañña, att odla reflektion och insikt i sakernas sanna natur).

När man ser dem som en mandala har man två par:
energi och meditation, tillit och visdom, och dessa par balanseras av den femte egenskapen medvetenhet som befinner sig i mitten. När vi odlar dessa fem egenskaper och de växer så blir de till krafter (balas på pali), nästan som kraftfält, som skyddar och leder vår praktik. Jag finner det tilltalande att dessa egenskaper kan bli och faktiskt också blir till krafter, nästan magiska krafter.

Utforska medvetenhet i en kort guidad meditation, sedan dela i grupp vad vi finner.
Frågor för gruppen: ”Hur upplever vi medvetenhet, att vara medveten, och hur är det för oss att vara omedveten?”

MEDVETANDETS KVALITETER (först ”kontakt”)
Tre kvaliteter: öppenhet (för all upplevelse, inget dömande), klarhet (när du stannar med upplevelse, växer en klarhet fram), sensitivitet/värme (omtanke, metta, etc. Säga något om vardera. Sedan göra en kort guidad meditation.

Få en smak på sinnesnärvaro, på vår upplevelse i stunden – stund för stund – och sedan utforska medvetenhetens kvaliteter som ovan.

[Det här sista hann vi inte med…!
Övningar i vardagen – för att komma tillbaka till MEDVETENHET
• Stanna upp och lyssna på ljud (och gradvis landa i din upplevelse och medvetenhet)
• Ställa en FRÅGA och LYSSNA inåt: ”Vad är det som pågår?”
• 3-minuters ANDNINGSPAUS!
• Ställ dig vid ett fönster och TITTA UT & KÄNN inåt: Vad ser du? Hur känns det inom dig? I bröstet, bakom hjärtat.
• TITTA på dina HÄNDER! …]

Program
18.20 – koppla upp Zoom, Peter
18.30 – Välkomna, allt uppkopplat etc.
18.35 – Intro till kvällen och temat
18.40 – Guidad meditation (händer, mage, hjärta, ditt centrum); förklara lite innan.
19.10 – 10 min paus
19.20 – INPUT (Etik–meditation–etik; framför allt om MEDVETENHET; varför så central etc.
19.45 – Reflektion i grupper.
20.10 – Lite om Medvetandets kvaliteter
20.20 – Guidad meditation

Photo by Lina Trochez on Unsplash

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.