Tanke – dikt av D H Lawrence

Här är en dikt jag älskar. Fann bilden ovan på nätet

Tanke

Tanke; jag älskar att tänka.
Men inte att vrida på och bolla med redan färdiga tankar.
Jag avskyr den självtillräckliga leken.
Att tänka är att låta det okända livet bubbla upp i medvetenhet,
Att tänka är att testa utsagor mot samvetets prövosten,
Att tänka är att skåda in i livets ansikte och att läsa det som går att läsa,
Att tänka är att grunna över erfarenhet och att komma till en slutsats.
Att tänka är inte ett trick, en övning eller en serie undanflykter,
Att tänka är en människa i sin helhet, som är helt närvarande.

D. H. Lawrence

(översättning Viryabodhi, med hjälp av Peder)

(engelska originalet)

Thought

Thought, I love thought.
But not the juggling and twisting of already existent ideas.
I despise that self-important game.
Thought is the welling up of unknown life into consciousness,
Thought is the testing of statements on the touchstone of consciousness,
Thought is gazing onto the face of life, and reading what can be read,
Thought is pondering over experience, and coming to conclusion.
Thought is not a trick, or an exercise, or a set of dodges,
Thought is a man in his wholeness, wholly attending.

D.H. Lawrence

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.