Kategoriarkiv: vajrasattva

Hymn till Vajrasattva


Hymn till Vajrasattva
(av Dharmachari Ananda)

Om! Bandet till den diamantlika varelsen
Beskyddaren av min innersta natur
Må din orubbliga visdom vara min visshet
Din diamantlika natur för alltid stå vid mitt väsens säte
Var stadig för mig i tider av konflikt och självtvivel
Låt mig inse glädjen av ansträngning med ett rent motiv
Låt mig inse den stora kärleken som för alltid strömmar genom hela universum
Låt lyckans tecken åtfölja allt jag gör
Låt din fulländade natur spontant uppstå inom mig
Låt alla tankar på separation och orenhet upplösas
Låt kedjan av förflutna tankar brytas för alltid
Låt mitt sinne med ens inse dess ursprungliga renhet
Skrattet från det obundna sinnet (hjärtat) ekar för alltid
Allting är välsignat med buddhasinne
Frigör mig, o du diamantstyrkta och juvelprydda
Omslut mig, o du som är bortom all tid och rymd
Tro på min innerliga strävan
Förgör allt tvivel
Skingra all okunnighet och allt mörker med ditt strålande diamantljus
O stora hjälte av det universella bandet
Låt all rädsla utplånas!

Översättning Viryabodhi