Kategoriarkiv: Subhuti

Imagination in the spiritual life


I’ve been listening to these talks lately, and working my way through them. I’m very grateful to Subhuti for doing this and in many ways taking Bhante’s thinking further, and sometime sticking out his neck, thinking on his feet and exploring. Sometimes I’m a little surprised that people take him so literally. Anyhow, I think the talks – available at www.freebuddhistaudio.com – were given to an Order context, so they assume some knowledge of the Triratna community, practices and perspectives on the Dharma. There are a lot of pearls and food for thought, the beginning of a much needed re-valuation of the Imagination. Sometimes you don’t hear the questions, but that doesn’t matter, stay with it and you will be richly rewarded. Below is the order in which the talks/material were given. Maybe I’ll write more another day.

Cambridge Study Weekend
with Subhuti
October 2010

1. Introducing the Imagination (time: 1.07.46)
2. The History of the Imagination In the West – part 1 (1.32.02)
3. The History of the Imagination In the West – part 2 (1.01.20)
4. The Role of Art and Aesthetics In the Imagination (1.15.30)
5. Imagining the Buddha (1.17.59)

Subhuti also gave a series of three talks at the London Buddhist Centre, som time after the above talks in Cambridge, LOC 504, 505 & 511; here’s a link to the first:
http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC504

Föredrag på FWBO Day 2009


Här är en länk till ett kort ”föredrag” eller snarare undervisning som Bhante (Sangharakshita) gav på FWBO Day i början av april (vid påsk tror jag). Under samma dag presenterade man Bhantes bok: ”The Essential Sangharakshita”, redigerad av Vidyadevi och utgiven av Wisdom Books. Både Vidyadevi och Subhuti pratade om denna och reflekterade runt den. Dessa föredrag finns också på samma sajt (se nedan).

Subhuti berättar om när han själv kom i kontakt med FWBO/VBV och Sangharakshita, 1969, under hippie-eran och tiden då en ny värld skulle skapas. Han berättar om sin första förvirrande kontakt med buddhismens mångfald, och hur han med Sangharakshitas hjälp börjar få ordning på sin förståelse och får hjälp att börja praktisera Dharma som en västerlänning; utan att behöva åka till Asien och bli munk, något han trodde – till sin fasa – att man måste göra.

Vidyadevi berättar om hur hon arbetade med att sätta samman boken ”The Essential Sangharakshita”. Hon beskriver hur svårt det var att adekvat fånga i en bok den ”pågående processen som är Sangharakshita”, en författare som Wisdom beskriver som vara ”lika mycket hemma i vetenskap, filosofi, myt, konst och poesi” och som använder ”varje inre väg att kommunicera den tidlösa Dharman på”. Vidyadevi avslöjar den långa processen med bokens tillkomst och berättar på ett väldigt charmerande och varmt sätt om sin glädje och förtjusning i att nu, äntligen se boken tryckt. Hon säger också att det fanns tillräckligt material, av allt det som hon valde att inte inkludera i den redan ganska tjocka volymen, och som skulle kunna bli en alternativ volym.

Jag fann Sangharakshitas egen undervisning väldigt fin, koncentrerad och ’to the point’, särskilt hans sista poäng om den egenskap vi behöver odla om vi vill vara mer etiska, mer skickliga i våra liv – föreställningsförmågan. Han reflekterar över hur man vanligtvis säger att buddhistisk etik betonar intentionen bakom vårt handlande som det viktiga, men att de tio (eller fem) föreskrifterna till stor del handlar om att att ta hänsyn till andra, vilken effekt vårt handlande har på dem, och att vi ska försöka vara generösa, ha en kärleksfull attityd till dem o.s.v. Visst är intentionen mycket viktig men i praktiken handlar det om att kunna sätta sig in i andras situation – tänka sig i andras kläder – och att handla på så sätt att man inte skadar andra utan hjälper dem att växa och frodas som människor, eller varelser. Givetvis är detta inte lätt, som han säger, och vi behöver odla vår föreställningsförmåga för att lyckas.

Här är länken till Sangharakshita: http://www.videosangha.net/video/FWBO-Day-2009-Talk-3-by-Sangha-3

och här till Vidyadevi: http://www.videosangha.net/video/FWBO-Day-2009-Talk-1-by-Vidyad-3

och här till Subhuti: http://www.videosangha.net/video/FWBO-Day-2009-Talk-2-by-Subhut-3

med metta,
Viryabodhi