Rilke citat

När jag sökte efter bilder på poeten Rilke fann jag dessa rader, som cirkulerade i VBV (FWBO) när jag bodde i England (1987-1997). Intressant nog hade några rader trillat bort i överföringen.

Rilke citat

Nätet, det fabulösa nätet …

Här är dikten:

Live the questions.

“I want to beg you, as much as I can, to be patient toward all that is unsolved in your heart and to try to love the questions themselves like locked rooms and like books that are written in a very foreign tongue. Do not now seek the answers, which cannot be given you because you would not be able to live them. And the point is, to live everything. Live the questions now. Perhaps you will then gradually, without noticing it, live along some distant day into the answer.”

[Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet, Four]

Här är en översättning (nu omtolkad enligt detta citat, som jag hoppas är äkta), som jag gjorde för många år sedan:

Rilke om frågor

”Jag vill be dig, så långt jag nu kan, att ha tålamod med allt som är oklart i ditt hjärta och försök att älska själva frågorna som slutna rum och som böcker skrivna på ett främmande språk. Sök inte efter svaren, som inte kan ges till dig, eftersom du inte skulle kunna leva dem. Och det viktiga är: att leva allt. Att leva frågorna nu. Kanske kommer du att gradvis, utan att ens märka det, att leva en avlägsen dag in i svaret.”


Viryabodhi

Scroll Up

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.