Kategoriarkiv: metta bhavana

Vad metta är och inte är

Vad metta är
(enl. Bodhipaksa, Wildmind.)
Vilken underbar lista:
  • Metta is a recognition of the basic solidarity that we have with others
  • Metta is empathy. It’s the willingness to see the world from another’s point of view
• Metta is wishing others well
• Metta is friendliness, consideration, kindness, generosity, patience, understanding, considerateness, love, helpfulness
• Metta is the basis for compassion. When our metta meets another’s suffering, it transforms into compassion
• Metta is the most fulfilling emotional state we can know. To wish another well is to wish that they themselves be in a state of metta
• Metta is the fulfilment of the emotional development of every human being. It’s the potential emotional maturity inherent in each one of us
• Metta is more that just an emotion. It’s an attitude. We can act out of an attitude of metta even when we do not ourselves feel happy, or even when we don’t subjectively feel loving
• Metta is the answer to almost every problem the world faces today. Money won’t do it. Technology won’t do it. Where there is no good will, there is no way to make positive change. Metta can positively transform the world like no other quality
Och sedan vad metta inte är:
• Metta isn’t the same as feeling good. When we feel mett! we do generally feel more joyful and happy, but it’s possible to feel good and for that not to be metta. We can feel good but also be rather selfish and inconsiderate, for example. Metta is an attitude of actively caring about others.
• Metta isn’t all or nothing. Just as our anger can reveal itself in many intensities from mild irritation to fury, our metta can make itself known as anything from polite behaviour to a passionate love for all that lives.
• Metta isn’t something new or unknown to us. We all experience metta. Every time you feel pleasure in seeing someone do well, or are patient with someone who’s a bit difficult, you’re experiencing metta. In the Metta Bhavana you are cultivating what is already there.
• Metta isn’t a denial of your experience. To practise mett! doesn’t mean ‘being nice’ in a false way. Even if you don’t like someone or disapprove of their actions, you can still have their welfare at heart. This is one of the greatest miracles in the world, since it liberates us from the endless round of violence and revenge, whether on a global or personal level.

råd om metta bhavana


I sin senaste bok: Living Ethically (Windhorse Publications, 2009) med teman från Nagarjunas ”Precious Graland of Advice for a King” ger Sangharakshita i sin tur lite råd om metta bhavana, och skriver så här om man har svårt för första stadiet, då man ska odla metta för sig själv:

”If you find the first stage fo the metta bhavana difficult, it is sometimes helpful to start with a stage you can engage with more easily. I would also suggest spending less time on the first four stages and getting on to the fifth stage more quickly, if you can get your metta flowing more strongly that way. Alternatively, if, as is often the case, you find the second stage the easiest, you can always move from it to cultivating goodwill towards yourself. For example, having found some feeling of goodwill towards a friend, you can imagine yourself in a happy situation with that person, in which both of you is feeling goodwill towards the other. This is how we can kickstart metta towards ourselves. Even if we find it difficult to love ourselves, we usually have to acknowledge that at least somebody loves us.”

I en tidigare paragraf har han – lite annorlunda än vanligt – beskrivit metta så här:

”Metta means responding positively and with warmth to people regardless of their attitude towards oneself.”

Varför skulle jag känna lite extra när just Sangharakshita skriver en sådan, egentligen ganska självklar sak? Än en gång ger han exempel på att förhålla sig kreativt till formen, som i detta fall blott är ett medel att odla metta. Hur man uppnår det, är alltså sekundärt.

Annars brukar vi betona hur viktigt det är att göra det första stadiet, att kunna känna uppskattning, kärlek och värme inför sig själv. Men metta är större än så och ibland har jag sagt att man i början av meditationen kan påminna sig om det sista stadiet – t.o.m. göra det lite grand – för att få kontakt med den äkta känslan av metta, som går bortom mig och dig, och själviska tendenser.

Boken innehåller i övrigt mycket tänkvärt; en del som är nästan dagsfärska tankar och reflektioner som vävts in i det ursprungliga materialet, från ett seminarium från 1976.